Vision och affärsidé

Vision

Unimer skall vara den optimala partnern inom plast och gummiprodukter

Affärsidé

Unimer erbjuder industrin ett brett och djupt sortiment av kvalitetssäkrade plast & gummi produkter. Genom vår kompetens och erfarenhet inom logistik, sourcing och montering samt engagemanget och långsiktigheten i våra relationer är Unimer den optimala partnern.

Tillbaka